URBAN 13 er et bylaboratorium for ‘de små med de store idéer’. Vi vil gerne skabe tryghed i lokalområdet.
Dels ved at gøre stedet til et naturligt og hyggeligt samlingspunkt, men også ved at have daglige aktiviteter for unge som gamle.

Hvad sker der med Buen?

I dag er Bispeengbuen et af Hovedstadens mest omdiskuterede områder. På den ene side lyder det, at den er grim, støjende, forurenende, utryg, at den bidrager til oversvømmelser ved skybrud, til overophedning, og at tiden er løbet fra byen som en “betonørken”. På den anden side lyder det, at Bispeengbuen nok er “barsk, grim og ond”, men at den er et tegn på, at byen skal være dynamisk med plads til det skæve og nytænkende.

URBAN 13 skal forvandle stedet til et kulturelt og kreativt byrum. Fra sommeren 2019, vil containerbyen byde på både iværksætterkontorer, madstader, små værksteder, gadeidrætsbaner og et kulturhus, der skal være både koncertsted, biograf, teater og medborgerhus.

Overskuddet fra URBAN 13 går til sociale formål.
Enten i byen eller i kvarteret!

Hvad vil vi?

URBAN 13 er et projekt skabt af lokale ildsjæle, der fik en idé.

Fællesskaber skaber tryghed

URBAN 13 vil arbejde for en by, der sætter mødet mellem mennesker på dagsordenen. Gennem en inddragende lokal-indsats, et dagligt liv under Buen og et sæt tilgængelige rammer, vil projektet indgyde fællesskaber på tværs af baggrunde. Det er nemlig i mødet med vores naboer, at samhørigheden forstærkes og fordomme bliver nedbrudt.

En platform for de små med de store idéer

URBAN 13 vil støtte vækstlaget i Hovedstaden med tilgængelige rammer. Projektet skal understøtte læring, innovative samarbejder og udvikling, og så skal URBAN 13 være et multifunktionelt laboratorium, hvor man kan få sin nysgerrighed vakt – ligesom man kan eksperimentere, fejle og gøre idéer til virkelighed.

Den nye fortælling om Buen

Bispeengbuen er i dag et af Hovedstadens mest omdiskuterede bydele. I et tæt samarbejde med resten af lokalmiljøet vil URBAN 13 arbejde for, at stedet bliver kendt som et hyggeligt og naturligt samlingspunkt for alle, samt bidrage med at finde løsninger på de udfordringer, området står overfor.